Rettsområder

Allminnelig advokatpraksis innenfor disse områdene:




Jeg driver min virksomhet etter tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker profesjonsansvaret uten geografisk begrensning fra Gjensidige Forsikring ASA. Tillatelsen til å drive virksomhet med tittelen advokat er gitt i Norge. Jeg er medlem av Den Norske Advokatforening. For advokattjenester er det etablert en klageordning. Nærmere opplysninger om denne er å finne på Advokatenhjelperdeg. Der finner du også opplysninger om reglene for god advokatskikk.


Her finner du mine oppdragsvilkår, som supplerer den oppdragsbekreftelse som sendes til hver enkelt klient. Last ned.