Priser

Salærsatsen er i utgangspunktet kr. 1600 pr. time (kr. 2000 inkl. mva.).