Advokat Kai Frobøse Moss
Telefon: 90570131
E-post: moss@advokathorten.no

Cand. jur. 1978
Advokatbevilling 1985

Juridisk praksis:
Industridepartementet 1979.
Horten kommune 1980-83 og 1985-86.
Dommerfullmektig ved Horten sorenskriverembete 1983-85.
Lektor ved Horten handelsskole 1986-1990.
Timelærer i juridiske fag ved Høgskolen i Vestfold 1990-2013.
Advokatpraksis i Horten fra 1987.
Medlem av hovedstyret i Den Norske Advokatforening 2002-2006.

Arbeidsfelt:
Allminnelig praksis, arve- og skifterett, framtidsfullmakter, bolig- og husleierett med seksjonering av boligsameier, fast eiendoms rettsforhold, forbrukerrett, kjøpsrett, konkursrett, kontraktsrett.