Hva kan jeg hjelpe deg med?

Advokat Kai Frobøse Moss driver allmenn juridisk praksis i Storgata 20 i Horten. Jeg gir råd i rettslige spørsmål, og hjelper til med å sette opp dokumenter som avtaler, framtidsfullmakter, testamenter og tinglysingspapirer.

Arbeidsområder

Jeg ønsker ikke å bidra til å skape konflikter, men fokuserer på løsninger til beste for klientene.

Se mer om rettsområdene jeg arbeider med
.